So Cong Thuong Binh DinhPortal BD
      Giới thiệu

 Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An

Địa chỉ:  Hoài Thanh Tây - Hoài Nhơn - Bình Định

Điện thoại/Fax: 056.3864 392

Website: www.htx-ngocan.com 

Email: htxnnngocan_bd@yahoo.com

 

Mã số thuế: 4100 452 127

Tài khoản số: 4307 201 000 304 tại NHNN&PTNT huyện Hoài Nhơn, Chi nhánh Tam Quan 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc:  Nguyễn Ngọc Nghiệp

      Sản phẩm
     VIDEO
Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Bình Định
UBND Huyện Hoài Nhơn
     SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 147509
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc An
Địa chỉ: Hoài Thanh Tây - Hoài Nhơn - Bình Định
Tel:+84.056.3864 392 , Fax: +84.056.3864 392 , Email: htxnnngocan_bd@yahoo.com
Website được hỗ trợ theo Chương trình phát triển Thương mại điện tử của Sở Công Thương Bình Định từ nguồn kinh phí do UBND tỉnh Bình Định cấp.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)